Podatek VAT – podatek od towarów i usług

Poadtek VATTermin VAT to skrót od angielskiej nazwy Value Added Tax, czyli podatek od wartości dodanej. Innym skrótem oznaczający podatek od towarów i usług jest PTU. W Polsce VAT obowiązuje od 8 stycznia 1993 roku. Po wejściu Polski do UE prawo podatkowe należało ujednolicić z unijnymi przepisami, tym samym uchwalono nowa ustawę, która weszła w życie 11 marca 2004 roku. Autorem tego rodzaju podatku jest francuski ekonomista Maurice Lauré. Koncepcje stworzył w 1954 r. VAT musi płacić każdy przedsiębiorca za wszelkie dostawy asortymentu.

VAT nałożony jest na wszystkie odpłatne artykuły i usługi oraz na eksport i import towarów. Opodatkowaniu podlega również wewnątrzwspólnotowy zakup oraz dostawa artykułów. VAT opłacać muszą osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz przedsiębiorcy mający działalność gospodarczą. Zwolnione od tego podatku są organy administracji publicznej oraz urzędy administracji publicznej.

W Polsce najczęściej stosuje się 22% VAT, jednak na część towarów i usług naliczany jest niższy 7% bądź 3% podatek. Dotyczy to przede wszystkim produktów rolnych, leków, zabawek i żywności. Zgodnie z prawem unijnym kraje członkowskie nie mogą obniżyć VAT-u poniżej 15%. Najniższa stawka VAT wprowadzona została na Cyprze i w Luksemburgu. Do końca 2010 roku w państwach UE podatek też nie może przekroczyć 25%. Aktualnie taka wysoka stawka obowiązuje w Szwecji, Danii i na Węgrzech.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>