Numer Identyfikacji Podatkowej

Numer Identyfikacji PodatkowejNIP to Numer Identyfikacji Podatkowej, jeśli go nie posiadasz, nie możesz podjąć zatrudnienia w jakiekolwiek formie. NIP jest dziesięciocyfrowym kodem, dzięki niemu możliwa jest identyfikacja osób płacących podatki na terenie Polski. Nadawaniem tego numeru zajmuje się naczelnik urzędu skarbowego.

NIP rozpoczyna się od kodu urzędu skarbowego, w którym został przyznany, informacja ta zawarta jest w trzech pierwszych cyfrach. NIP zawierać może jedynie cyfry z przedziału 1-9, cyfra 0 zarezerwowany jest dla specjalnych przypadków. Tak właśnie się stało w 2004 roku, kiedy to niektóre urzędy skarbowe użyły 0 w swym kodzie (np. w Krakowie). Dawniej NIP zapisywano oddzielając za pomocą łącznika poszczególne grupy cyfr. Obecnie ta reguła już nie obowiązuje.

Ostatnią cyfrą kodu jest znak kontrolny, który obliczany jest przy pomocy specjalistycznego wzoru. Najpierw, wygenerowany kod składający się z 9 cyfr, mnoży się przez określone wagi. Każdą z osobna według kolejności: 6, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Otrzymany wyniki należy zsumować, a na koniec wykonać operację modulo 11.

Każdy płatnik ma obowiązek podawania numeru NIP we wszystkich zeznaniach podatkowych. Dodatkowo NIP należy podać w momencie wezwania przez banki, organy administracji rządowej, kontroli skarbowej oraz pracowników Najwyższej Izby Kontroli.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>