Nowe przepisy podatkowe dotyczące korporacji

Nosnibor 137/bigstockphoto.com

Niedawno zatwierdzono nowe przepisy podatkowe dotyczące korporacji. Mają one na celu zniwelowanie możliwości unikania płacenia podatków przez największe firmy w Unii Europejskiej. Szacuje się bowiem, że w związku z faktem, że przedsiębiorstwa te stronią od opodatkowania w Europie, kraje członkowskie tracą rocznie dochody podatkowe w wysokości nawet 50-70 mld euro. Stąd wprowadzone nowe regulacje dotyczące dużych korporacji, które mają docelowo zapewnić większą przejrzystość w sferze opodatkowania międzynarodowych korporacji.

Od początku lipca tego roku największe przedsiębiorstwa prowadzące swoją działalność w krajach Unii Europejskiej zostały zobligowane do składania publicznego sprawozdania. W ten sposób Komisja Europejska chciała zlikwidować niektóre luki wynikające z różnic pomiędzy poszczególnymi systemami podatkowymi we wszystkich krajach unijnych. Zbyt często i zbyt agresywnie międzynarodowe firmy wykorzystywały te rozbieżności, bezpośrednio wpływając na funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Jeszcze do niedawna korporacje były w stanie wyprowadzić zysk z jednego kraju w UE do drugiego, w którym podatki były niższe.

Nowo wprowadzone przepisy przewidują:

  • ograniczenie kwoty odsetek, którą dana korporacja może odliczyć sobie od podatku w ciągu roku do 3 mln euro (najpopularniejszy sposób stosowany przez korporacje na transferowanie zysków do krajów w Unii z niskim opodatkowaniem);
  • prawo do opodatkowania przenoszonych dochodów ze strony państw członkowskich, lecz tylko w przypadku, gdy dana spółka nie prowadzi żadnej rzeczywistej działalności;
  • możliwość nakładania podatków przez stolice UE na zyski m.in. z tytułu własności intelektualnej, przeniesione poza teren państw członkowskich;
  • zlikwidowanie luk, jakie mogą występować między przepisami w sprawie zwalczania nadużyć między poszczególnymi krajami członkowskimi;
  • nakaz publikacji przez międzynarodowe korporacje działające na terenie UE zasadniczych informacji na temat miejsca, w którym osiągają zyski, a także miejsca, gdzie płacą podatki w Unii w odniesieniu do każdego państwa (także: ujawnienie obrotów wewnątrz grupy, liczby pracowników, zysku przed opodatkowaniem, a także rodzaju działalności; informacje te należy opublikować już za bieżący rok fiskalny).

Nowa unijna dyrektywa dotyczy wszystkich podmiotów, które podlegają podatkowi od osób prawnych w państwach członkowskich oraz spółek zależnych z siedzibą również poza UE. Powyższe przepisy mają wejść w życie do czasu, aż wszystkie państwa OECD przyjmą jednakowe regulacje bądź najpóźniej do 2024 roku. Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają czas do końca 2018 roku na zatwierdzenie, a następnie wprowadzenie zasadniczej ich części do prawa krajowego. Komisja Europejska poinformowała, że nowymi przepisami zostanie objętych ponad 6 tys. międzynarodowych przedsiębiorstw, odpowiadających za 90 % globalnego obrotu korporacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>