Listy od ZUS – czego się z nich dowiemy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozesłał listy dotyczące wysokości świadczeń emerytalnych do ponad 20 milionów Polaków. Apeluje jednocześnie, by dokładnie zapoznać się z ich treścią, ponieważ zawierają szczegółowe informacje na temat tego, ile emerytury otrzymamy w przyszłości. Korespondencja trafi do osób urodzonych po 31 grudnia 1948 roku, które były ubezpieczone przez co najmniej dzień.

W liście zapisana jest historia ubezpieczenia z wyszczególnieniem odprowadzanych przez okres zatrudnienia składek na konto i subkonto emerytalne. Ponadto zawiera on informacje, ile kapitału do tej pory zostało zgromadzone na koncie emerytalnym w I filarze, ile na subkoncie, czyli w II filarze. Jeśli odprowadzaliśmy składki przed rokiem 1999, dowiemy się także jaka jest wysokość kapitału początkowego.

Dane o składkach dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza to składki należne, czyli te, które przedsiębiorca zobowiązany był opłacać, i które opłacił. Druga to informacja o waloryzacji składek, czyli o ile w tym czasie wzrosły.

List przedstawia także hipotetyczne warianty przyszłej emerytury. Pierwszy to kwota, którą osoba ubezpieczona otrzymałaby, gdyby rozpoczęła pobieranie świadczenia w tym momencie. Jest to wynik wyliczeń obejmujących środki zgromadzone w I filarze.

Wariant drugi zakłada, że dana osoba pracuje nadal, aż do osiągnięcia wieku emerytalnego. Składka za lata przyszłe to uśredniona składka tych odprowadzanych do tej pory. Będzie ona doliczona za każdy miesiąc pozostały do osiągnięcia wieku emerytalnego i tak przyszły świadczeniobiorca pozna hipotetyczną wysokość swojej emerytury.

Wariant ostatni to świadczenie wyliczone z uwzględnieniem obu filarów. Żadne z tych wyliczeń nie uwzględnia środków zgromadzonych w OFE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>