Jednolity Plik Kontrolny

ribkhan/bigstockphoto.com

Od 1 lipca 2016 r. wprowadzony zostaje Jednolity Plik Kontrolny (JPK). W związku z tym podatnicy są zobowiązani do przekazywania danych z ksiąg podatkowych w jednolitej formie elektronicznej. Obowiązek ten dotyczy dużych przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

Zgodnie z z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, dla mniejszych podmiotów przekazywanie danych w formacie JPK będzie jeszcze fakultatywne do końca czerwca 2018 roku. Później obowiązkiem raportowania danych w formacie JPK zostaną objęci wszyscy podatnicy prowadzący swoją księgowość dla celów podatkowych przy użyciu programów komputerowych.

Co to oznacza dla przedsiębiorców? Przede wszystkim konieczność wyposażenia księgowo-finansowych systemów informatycznych w funkcje umożliwiające poprawne generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego, co w wielu wypadkach wymaga zakupu oprogramowania. Czasem trzeba będzie także zmodyfikować sposób dokumentowania transakcji i zasady prowadzenia ksiąg. Dlatego mniejsze przedsiębiorstwa, którym zostało jeszcze trochę czasu, powinny już teraz zacząć analizować swoje systemy. W sektorze MŚP przygotowanie firmy może kosztować od 1000 do 10 000 zł w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Jednolity Plik Kontrolny ma spowodować uszczelnienie systemu podatkowego i ułatwienie kontroli. Podaje się tu przykład Portugalii, w której analogiczny system w ciągu pierwszego roku funkcjonowania spowodował zwiększenie wpływów z VAT o 13%. Zakłada się, że w Polsce w pierwszym roku od wprowadzenia JPK budżet państwa zyska 200 mln zł, a w kolejnym – nawet 300.

Struktury JPK są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>