Jak poprawić ściągalność podatków? Rząd ma pomysł

fot. B-D-S/bigstockphoto.com

Ministerstwo Finansów zapowiada naprawę – kulejącego od lat – systemu podatkowego w Polsce. Dokument mający być podstawą przyjętej strategii został już przygotowany. Zanim jednak zostanie podany do publicznej wiadomości, musi zostać zaakceptowany przez kierownictwo Ministerstwa oraz rząd.

Jakie zmiany czekają nas w najbliższym czasie i czy poprawią w istotny sposób ściągalność podatków?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Konrad Raczkowski, zapowiada nowy model kontroli skarbowych oraz maksymalizację ich efektywności. Celem zmian jest wprowadzenie sprawiedliwego społecznie systemu podatkowego oraz ułatwień dla przedsiębiorców. Do końca lutego br. organy podatkowe mają zapoznać się z nowymi wytycznymi w zakresie kontroli oraz oceny własnej pracy.

Resort planuje ponadto stworzenie jednolitego systemu informatyczno-analitycznego, wspólnego dla wszystkich organów podatkowych. Ma on być gwarantem prowadzenia skutecznych kontroli tam, gdzie istnieją ku nim przesłanki. Nowe uregulowania przewidują odejście od metod stosowanych dotychczas. Skutkowały one bowiem tym, że kontrole często omijały te firmy, co do których były doniesienia o łamaniu przepisów.

Nowelizacja przepisów skupia się nie tylko na wykryciu przestępstwa podatkowego. Obowiązkiem organu, który wykryje przestępstwo podatkowe ma być zabezpieczenie środków finansowych. Pomysłodawcy projektu przekonują, że groźba utraty majątku nielegalnie zdobytego jest odpowiednim „batem” na nieuczciwych przedsiębiorców. Tym bardziej, że ma być on obciążony podatkiem sankcyjnym oraz odsetkami karnymi.

Sprawne funkcjonowanie nowych przepisów wymaga reorganizacji w Ministerstwie Finansów. Do końca lutego ma powstać departament ds. analiz systemowych. Będzie opracowywał sposoby działania sprawców czynów karalnych oraz określał podmioty mające podlegać kontroli.

Docelowo zmiana ta ma prowadzić do powołania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Miałaby ona funkcjonować od 1 stycznia 2017 roku. Według resortu większość prokuratorów w naszym kraju nie ma przygotowania do prowadzenia spraw gospodarczych. W związku z tym dyrektorzy izb KAS mają otrzymać uprawnienia prokuratorskie.

Część instytucji KAS mają stanowić funkcjonariusze mundurowi. To oni będą wykonywać czynności kontrolne. Pozostała część pracowników ma być wsparciem dla podatników w zakresie informowania, w jaki sposób prowadzić firmę w zgodzie z przepisami.

Rozwiązania zaproponowane przez posłów mają znacznie poprawić ściągalność podatków. Minister szacuje, że w przyszłym roku z tego tytułu do budżetu wpłynie 15 mld złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>