CIT – podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy CITCIT to skrót od angielskiej nazwy Corporate Income Tax, co oznacza podatek od dochodów przedsiębiorstw. Ten podatek dotyczy wszystkich osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, z pominięciem spółek cywilnych, jawnych, komandytowych, partnerskich oraz komandytowo-akcyjnych.

Opodatkowaniu podlega dochód (nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania), bez różnicy, w jaki sposób został uzyskany przez daną osobę prawną. Bardzo rzadko zdarza się, aby przedmiotem opodatkowania był przychód (wszelkie wartości i korzyści materialne). Takie sytuacje dotyczą przede wszystkim przedsiębiorstw, których siedziba mieści się poza granicami państwa.

Aktualnie podatek CIT wynosi 19%. Jednakże w momencie wykrycia zniżenia dochodu, na osobę prawną można nałożyć 50% stawkę sankcyjną. Wstępne zeznanie podatkowe należy dostarczyć najpóźniej do końca marca roku następnego oraz uiścić wyliczony podatek. Ostateczny terminu dostarczenia rozliczenia podatku dochodowego upływa we wrześniu.

W Polsce pierwsza ustawa regulująca CIT weszła w życie 31 stycznia 1989 roku. Nową wersję, która obowiązuje do dziś, uchwalono 15 lutego 1992 roku. Podmiotami, które nie muszą opłacać tego podatku są m.in.:

  • Skarb Państwa,
  • Narodowy Bank Polski,
  • gminy w zakresie dochodów własnych,
  • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
  • Agencja Rynku Rolnego,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • fundusze emerytalne i inwestycyjne,
  • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>