Zasiłek chorobowyUbezpieczenie chorobowe jest obowiązkowe w przypadku pracowników i osób zatrudnionych w sektorze rolniczym. Natomiast dobrowolne ubezpieczenie chorobowe obejmuje osoby pracuje na umowę-zlecenie albo innej umowie o świadczeniu usług, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą (oprócz rolników). Continue reading “Kto ma prawo do zasiłku chorobowego” »