Ubezpieczenie wypadkowe

2 Artykuły

Składki do ZUS-u – jednym przelewem

Od 2018 r. przedsiębiorcy mają regulować wszystkie składki przelewem na jeden rachunek zamiast trzech, a w niektórych przypadkach czterech. Umożliwia to nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych podpisana 19 maja br. przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Continue reading “Składki do ZUS-u – jednym przelewem” »

Po co opłacamy ubezpieczenie wypadkowe?

Ubezpieczenie wypadkoweUbezpieczenie wypadkowe chroni ubezpieczonego od skutków nieszczęśliwych wypadków, czyli zdarzeń, które miały miejsce bez woli człowieka, a ich bezpośrednią konsekwencją może być uszczerbek na zdrowiu lub utrata życia. Również zapadnięcie na chorobę zawodową, spowodowaną przez pewne czynniki związane z wykonywaną pracą (utrata głosu przez nauczyciela), jest podstawą do skorzystania z ubezpieczenia. Continue reading “Po co opłacamy ubezpieczenie wypadkowe?” »