17 Artykuły

Pakiet przewozowy

Pakiet przewozowy wszedł w życie 18 kwietnia 2017 roku ustawą o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Rzecznik prasowy Ministerstwa Finansów Łukasz Świerżewski wyjaśnia, że to kolejny element, którego celem jest uszczelnienie systemu podatkowego. Zgodnie z planami rządu pakiet ma dać budżetowi ok. 1,4 mld zł dodatkowych wpływów w latach 2017 i 2018. Rząd zakłada, że w latach 2017-2026 do budżetu państwa powinno wpłynąć ok. 6,5 mld zł z tytułu podatku VAT i akcyzowego.

Continue reading “Pakiet przewozowy” »

Centralna baza faktur VAT

Koncepcja wprowadzenia centralnej bazy faktur VAT w formie elektronicznej została przedstawiona przez Ministerstwo Finansów w 2015 roku. Zakłada ona konieczność elektronicznego wystawiania faktur przez wszystkich podatników VAT. Faktury następnie trafiałyby do bazy, dzięki czemu organy podatkowe miałyby możliwość ich szybkiego sprawdzania, reagowania na ewentualne nieprawidłowości i ścigania wyłudzeń.

Continue reading “Centralna baza faktur VAT” »

Jakie są szanse na obniżenie podatku VAT?

Obecny rząd, podczas intensywnej kampanii wyborczej, obiecywał Polakom wiele zmian na lepsze, co miało kusić wyborców dodatkowo mamionych obrazem nieudolnych rządów poprzedników. Kilka miesięcy po wyborach okazuje się, że wprowadzenie wszystkich obietnic, m.in. 500zł na każde dziecko, pomocy dla osób zadłużonych we frankach, tańszych mieszkań, darmowych żłobków i przedszkoli, kosztowałoby budżet Państwa wiele miliardów złotych, które nie bardzo jest skąd wziąć. Czy wobec tego możliwe jest spełnienie kolejnej obietnicy jaką było obniżenie stawki podatku VAT? Continue reading “Jakie są szanse na obniżenie podatku VAT?” »

Ujednolicona deklaracja VAT w krajach Unii Europejskiej

Jednolite deklaracje podatkowe w UECoraz silniejsza integracja europejskich gospodarek często wymaga wprowadzenia jednolitych rozwiązań podatkowych na terenie całej Unii Europejskiej. Tak też jest w przypadku podatku VAT. Nowy projekt Komisji Europejskiej zakłada wprowadzenie jednolitej deklaracji podatkowej przez wszystkie kraje członkowskie. W treści deklaracji, firmy z terenu całej Unii Europejskiej zgłaszałyby, te same informacje. Zdaniem komisji, takie rozwiązanie ma na celu uproszczenie prawa oraz ma także zapobiegać nadużyciom. Continue reading “Ujednolicona deklaracja VAT w krajach Unii Europejskiej” »

Deklaracja VAT-7

Deklaracje VAT-7Rozliczenie podatkowe to element działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek dostarczyć do Urzędu Skarbowego określony formularze we właściwym terminie, potwierdzający prawidłowość funkcjonowania jego firmy. W przypadku podatku VAT istnieje kilka deklaracji w zależności od rodzaju działalności. Continue reading “Deklaracja VAT-7” »