139 Artykuły

Podatek akcyzowy – opłata jednorazowa

Podatek akcyzowyAkcyza, zwana również podatkiem akcyzowym, to opłata nakładana na część produktów. Akcyza jest również znacznym źródłem dochodu państwa.

Do produktów objętych akcyzą zalicza się:

Podatek VAT – podatek od towarów i usług

Poadtek VATTermin VAT to skrót od angielskiej nazwy Value Added Tax, czyli podatek od wartości dodanej. Innym skrótem oznaczający podatek od towarów i usług jest PTU. W Polsce VAT obowiązuje od 8 stycznia 1993 roku. Po wejściu Polski do UE prawo podatkowe należało ujednolicić z unijnymi przepisami, tym samym uchwalono nowa ustawę, która weszła w życie 11 marca 2004 roku. Czytaj dalej “Podatek VAT – podatek od towarów i usług” »

Podatek celny

Podatek celnyCło to opłata za artykuły różnego rodzaju, którą pobiera państwo w momencie wywiezienia towaru poza granicę celną lub sprowadzenia go z innego państwa. Opłata ta pozwala zwiększyć wpływy do budżetu państwa. Aktualnie odchodzi się od nakładania ceł, tworząc unie celne i współpracując na zasadzie wolnego handlu.

Czytaj dalej “Podatek celny” »