5 Artykuły

Podatek od sprzedaży detalicznej

Minister Finansów 23 maja złożył na posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów kolejny już projekt ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Dokument jest efektem prac prowadzonych od lutego 2016 r., między innymi konsultacji społecznych, w trakcie których zapoznano się z opiniami i postulatami zgłoszonymi przez przedsiębiorców oraz zrzeszające ich organizacje.

Continue reading “Podatek od sprzedaży detalicznej” »

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za urlopJednym z praw określonych w przepisach prawa pracy, jest prawo pracownika do płatnego urlopu wypoczynkowego, który może wykorzystać raz do roku. Zgodnie z założeniami urlop powinien być wykorzystywany w swojej pierwotnej formie. Ze względu jednak na okoliczności może się zdarzyć, że pracownikowi będzie przysługiwał, zamiast niego, ekwiwalent pieniężny. Okolicznościami tymi są na przykład rozwiązanie umowy o pracę lub wygaśnięcie stosunku pracy. Wtedy, pracodawca zobowiązany jest do wypłaty pieniężnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Wypłata tego świadczenia powinna nastąpić wraz z ostatnim dniem zatrudnienia. Continue reading “Ekwiwalent za niewykorzystany urlop” »