Informacje finansowe

49 Artykuły

Umowy cywilnoprawne – co się zmienia od 2017 r.?

Od 1 stycznia 2017 roku wchodzą w życie zmiany w umowach cywilnoprawnych. Zmiany te są rewolucyjne i dotyczą w szczególności formy zatrudnienia, jaką jest umowa-zlecenie oraz umowa o świadczenie usług (dotyczy to osób świadczących usługi dla firm w oparciu o umowę współpracy, do których stosowane są przepisy o zleceniu). Regulacje te nie będą zaś odnosić się m.in. do umów o dzieło i agencyjnych.

Continue reading “Umowy cywilnoprawne – co się zmienia od 2017 r.?” »

Kontrowersje wokół polisolokat

W zeszłym roku narosło wiele kontrowersji z powodu tzw. polisolokat, czyli polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Ze względu na naruszenia praw konsumentów, które wiązały się z polisolokatami, UOKiK podjął decyzję o podjęciu działań naprawczych ze strony towarzystw ubezpieczeniowych, a mianowicie o znaczącym obniżeniu opłat likwidacyjnych w istniejących już umowach (do zaledwie 4%), a także wyeliminowaniu ich z wzorców umów.

Continue reading “Kontrowersje wokół polisolokat” »

Ubezpieczenia na wakacje

Podczas planowania kolejnych letnich wakacji należy wziąć pod uwagę nagłe wypadki, takie jak poniesienie kosztów leczenia za granicą lub w kraju, a także akcji ratowniczej bądź transportu medycznego. Koszty polisy turystycznej chroniącej nas przed takimi wydatkami to minimum kilkadziesiąt złotych za osobę. Wybór odpowiedniego ubezpieczenia na wakacje to jednak nie taka łatwa sprawa.

Continue reading “Ubezpieczenia na wakacje” »

Tylko niektóre leki darmowe dla seniorów

Jednym z ważniejszych punktów w exposé pani premier Beaty Szydło było wprowadzenie darmowych leków dla seniorów. Po ponad stu dniach od tej obietnicy rząd przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, które będą finansowane ze środków publicznych. Kiedy to nastąpi i na czym dokładnie będzie polegał program bezpłatnych leków dla seniorów? Continue reading “Tylko niektóre leki darmowe dla seniorów” »

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny została wprowadzona, by umożliwić rodzinom z co najmniej trójką dzieci korzystanie z usług świadczonych zarówno przez instytucje publiczne, kulturalne, jak i firmy prywatne. Przed wprowadzeniem Karty korzystanie z takich atrakcji wiązało się z dużym wydatkiem dla rodzinnego budżetu, co nieraz decydowało o pozostaniu w domu zamiast rodzinnym wyjściu na basem, do kina czy wyjechania na wycieczkę w góry. Continue reading “Karta Dużej Rodziny” »