Argumenty za zmianą systemu podatkowego

Zeznanie podatkowe

Na przestrzeni ostatnich 25 lat polski system podatkowy ulegał wielu zmianom. Przechodził od systemu charakterystycznego dla gospodarek planowanych centralnie do rozwiązań zgodnych ze standardami państw zachodnich.

Badania potwierdzają, że aktualny system podatkowy jest dla podatnika niejasny, niedogodny, zbyt skomplikowany i sprzeczny z uregulowaniami legislacyjnymi w Europie. System podatkowy powinien być stabilny. Oprócz skali podatkowej, integralną jego częścią powinny być zasady jego funkcjonowania oraz przepisy regulujące prawa i obowiązki podatników, a także aparatu administracji skarbowej. Za uproszczeniem systemu podatkowego jest 93 procent społeczeństwa.

Wiedza Polaków o systemie podatkowym jest bardzo mała. Jak ocenia Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, 21% społeczeństwa uważa, że nie płaci żadnych podatków. Tylko 36% badanych wie ile zarabia. Tylko ta grupa ma świadomość, że ich wynagrodzenie jest obciążone dodatkowymi kosztami dla pracodawcy i podatkami. 72% ankietowanych jest w stanie wskazać kwotę brutto swoich zarobków, a 82% zna kwotę netto, czyli tę, którą zarabia „na rękę”.

Za zmianą systemu podatkowego przemawia także fakt, że jedna trzecia rozliczających się z podatku PIT nie potrafi samodzielnie wypełnić deklaracji podatkowej. Pomimo tego, że 60% zatrudnionych na umowę o pracę rozlicza się samodzielnie, to prawie połowa uważa, że zadanie to jest skomplikowane i trudne.

Na podstawie tych danych powstał pomysł koalicji „Polacy na rzecz sprawiedliwych podatków”, którą tworzą Centrum im. Adama Smitha, Forum dla Wolności i Rozwoju, Fundacja Klubu Ronina, Instytut Jagielloński, Polskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Warsaw Enterprise Institute oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, by zmienić system podatkowy w Polsce. Pomysł ten popiera 70 proc. badanych. Potwierdza to, że Polacy są gotowi i otwarci na zmiany.

System podatkowy zaproponowany przez koalicję odciążyłby podatników od konieczności corocznego sporządzania rozliczenia podatkowego. Zdejmowałby z nich odpowiedzialność za nieprawidłowo rozliczone podatki. Tym samym świadomość prawa podatkowego stałaby się zbyteczna. Podatnik dostawałby swoje wynagrodzenie i nie musiałby mieć nic do czynienia z urzędem skarbowym. Przeniesienie obowiązku rozliczenia podatków na pracodawcę byłoby korzystne dla Polaków. Projekt koalicji dotyczyłby także podatków CIT i VAT. Efektem wprowadzenia zmian byłyby nie mniejsze niż dotychczas wpływy do budżetu przy jednoczesnym odciążeniu podatników.

Jak mówi prezes ZPP, Cezary Kaźmierczak, starego systemu nie ma sensu zmieniać i ulepszać, a obecny system podatkowy jest absurdalny i gnębi najbiedniejszych podatników. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest stworzenie systemu od nowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Możesz użyć poniższych tagów HTML:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>